Välkommen till vår blogg, där varje tanke är en ny resa och varje inlägg är din guide. Upptäck det okända, låt dig inspireras och dela dina idéer med världen!

Debtegy | Integritetspolicy

På den här webbplatsen är en av våra huvudprioriteringar våra besökares integritet. Detta dokument med sekretesspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras på webbplatsen och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Denna sekretesspolicy gäller endast för våra onlineaktiviteter och gäller för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delar och/eller samlar in på webbplatsen. Denna policy är inte tillämplig på information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Loggfiler

Vår webbplats följer en standardprocedur för att använda loggfiler. Dessa filer registrerar besökare när de besöker webbplatser. Alla webbhotell gör detta och är en del av värdtjänstanalytiker. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/utgångssidor och eventuellt antalet klick. De inte är kopplade till någon personligt identifierbar information. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Integritetsrättigheter för CCPA

Enligt CCPA har konsumenter i Kalifornien bland annat rätt att:

Begära att ett företag som samlar in konsumenters personuppgifter lämnar ut de kategorier och specifika personuppgifter som företaget har samlat in om konsumenter.

Begära att ett företag raderar alla personuppgifter som det har samlat in om konsumenten.

Dataskyddsrättigheter GDPR

Vi vill se till att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

Rätt till tillgång - Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

Rätt till rättelse - Du har rätt att begära att vi korrigerar all information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar information som du anser är ofullständig.

Rätt till radering - Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

Rätt till begränsning av behandling - Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

Rätt att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter vi har samlat in till en annan organisation eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

Om du gör en förfrågan har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar den här sidan för eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera en ny policy sekretess på den här sidan. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller förslag om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.